Dramateliér je predovšetkým miesto, kde tvoríme, rozprávame si príbehy, vymýšľame im konce ale aj začiatky. Prevteľujeme sa do rôznych postáv. Niekedy si spievame pesničky na ceste za pokladom. Niekedy pokrikujeme na fúzatých zbojníkov. Niekedy sme sochy.
Na hodinách Dramateliéru pracujeme s príbehom, sledujeme jeho dejovú líniu a sami ho dotvárame, alebo si ho hráme. Technikami štrukturovanej drámy si deti cibria predstavivosť ale aj vyjadrovaciu schopnosť, utvárajú si vlastný názor a schopnosť ho prezentovať. Deti prežívajú príbehy rôznych literárnych postáv, oboznamujú sa s rôznymi emóciami, alebo konfliktnými situáciami. Pomocou divadelných aktivít ich môžu kreatívne riešiť.

Lena Stael Kohut organizuje Dramatelier pre slovensky hovoriace deti žijúce v Bruseli.

Viac aj TU

Similar Works